Ovo vam garantiramo! Vaša privatnost i zaštita vaših osobnih podataka vrlo su važni tvrtki United POP Adriatic d.o.o. U nastavku ovog teksta dajemo vam pregled informacija o prikupljanju i obradi osobnih podataka na temelju Zakona o zaštiti podataka koji je na snazi od 25. svibnja 2018. i provedbe važećih odredbi Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR) i objašnjavamo opće uvjete pod kojima prikupljamo i obrađujemo osobne podatke, a posebno koja prava imate kao polaznik ili zainteresirana strana. Koje se vrste podataka posebno obrađuju i kako se koriste, uvelike ovisi o zatraženim ili dogovorenim uslugama.

• Tko je odgovoran za obradu vaših podataka i koga možete kontaktirati?

Odgovorna pravna osoba i kontrolor provedbe GDPR-a i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica kao i drugih propisa o zaštiti podataka je:

United POP Adriatic d.o.o.
Radnička cesta 1A (Poslovni park 1A), 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 61 16 234
E-pošta: m.gospic@united-pop.hr
Web: www.united-pop.hr
Zastupan po direktoru: Marin Gospić
OIB: 58934079865

United POP Adriatic d.o.o. je podružnica:

msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Sjedište: Perchtinger Str. 10, 81379 München, Njemačka
Glavni direktor: Rüdiger J. Veith
Okružni sud u Münchenu: HRB 196680
Porezni broj: DE815614524

Možete se obratiti našem korporativnom odjelu za zaštitu podataka na adresi:

Music Support Group
msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Zaštita podataka (Datenschutz)
Perchtinger Str. 10, 81379 München, Njemačka
E-pošta: dataprotection@musicsupportgroup.com

• Koje podatke koristimo?

Osobne podatke koje dobivamo od vas kao polaznika ili zainteresirane strane obrađujemo u okviru našeg poslovnog odnosa. Osim toga, osobne podatke koje nam prenose drugi subjekti naše grupe tvrtki ili treće strane obrađujemo na dopušten način, u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje naših usluga. Osobni podaci koji su potrebni u svrhu obrade su osobni podaci (npr. Ime, adresa, drugi podaci za kontakt poput telefonskog broja, adrese e-pošte, rođendana, državljanstva). To mogu biti i podaci o narudžbi, podaci koji proizlaze iz ispunjenja naših ugovornih obveza, podaci o oglašavanju i prodaji, podaci o dokumentaciji ili podaci slični gore spomenutim kategorijama. Prikupljanje i obrada podataka moraju biti prikladni i relevantni za njihovu svrhu te ograničeni na ono što je potrebno u svrhu obrade.

• U koje se svrhe i po kojoj pravnoj osnovi se podaci obrađuju i koliko dugo se čuvaju?

Osobne podatke obrađujemo samo ako je to potrebno za pružanje funkcionalne web stranice koja uključuje naš sadržaj i usluge. U pravilu se obrada odvija samo uz pristanak subjekta podataka. Iznimka se primjenjuje u onim slučajevima kada prethodni pristanak nije moguće dobiti iz stvarnih razloga, a obrada podataka je dopuštena zakonom. Ako dobijemo vaš pristanak za obradu osobnih podataka, čl. 6 (1 a) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR), on predstavlja pravni temelj za takvu obradu. Ukoliko smo dobili takav pristanak za određene svrhe, koje su vam detaljno objašnjene i na koje ste pristali, zakonitost takve obrade daje se na temelju ovog pristanka. Dati pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku. Ovo se također odnosi na opoziv izjava o suglasnosti koje su nam izdane prije valjanosti GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrađenih podataka do opoziva. U slučaju obrade osobnih podataka potrebnih za izvršenje ugovora čija ste stranka kao subjekt podataka, čl. 6 (1 b) GDPR-a se primjenjuje kao pravna osnova. Ovo se također odnosi na takvu obradu koja je neophodna za korake koje je potrebno poduzeti prije sklapanja ugovora. Ako je obrada osobnih podataka nužna radi poštivanja zakonske obveze kojoj naša tvrtka podliježe, čl. 6 (1 c) GDPR-a predstavlja pravni temelj. Ako vitalni interesi vas kao nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, primjenjuje se čl. 6 (1 d) GDPR-a, a ako je obrada potrebna da bi se zaštitio legitimni interes naše tvrtke ili treće strane i ako interesi, temeljna prava i slobode vas kao dotične osobe ne prevladavaju prethodni interes, čl. 6 (1 f) GDPR-a primjenjuje se kao pravni temelj za obradu.
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe (uključujući pružanje usluga uz naplatu):
- Registracija (korisnički računi);
- Obrasci za kontakt;
- Zaključivanje ugovora o tečaju, UNITED POP diplomi ili Bachelor of Arts;
- Prijava za radionice i događanja;
- Slanje pozivnica za sastanke;
- Prijenos informacija i ponuda o tečajevima i studijskim programima;
- Sudjelovanja u natjecanju;
- Dobrovoljne ankete (radi pružanja i poboljšanja ponuda i usluga).

Vaši će se podaci koristiti u svrhe marketinga, istraživanja tržišta i oglašavanja samo ako ste izričito pristali na ovu upotrebu ili je uporaba zakonski dopuštena. Dati pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku. To se također odnosi na opoziv izjava o suglasnosti koje su nam izdane prije valjanosti GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. Opoziv vrijedi samo za period od njegovog traženja pa na dalje. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrađenih podataka do opoziva.

• Osiguravanje funkcionalnosti web stranice i izrada log datoteka

a) Opis i opseg obrade podataka
Svaki put kada posjetite našu web stranicu, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava korisničkog računala.
Prikupljaju se sljedeći podaci:
(1) Podaci o korištenoj vrsti preglednika i verziji
(2) Korisnikov operativni sustav
(3) Davatelj internetskih usluga
(4) IP adresa korisnika
(5) Datum i vrijeme pristupa
(6) Web stranice s kojih sustav korisnika dobiva pristup našoj web stranici
(7) Web stranice kojima sustav korisnika pristupa putem naše web stranice
Podaci se također pohranjuju u log datoteke našeg sustava. Ti se podaci ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika.

b) Pravni temelj za obradu podataka
Pravni temelj za privremeno čuvanje podataka i log datoteka je čl. 6 (1f) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka
Privremeno pohranjivanje IP adrese od strane sustava neophodno je kako bi se omogućilo da se web stranica dostavi na računalo korisnika. U tu svrhu IP adresa korisnika mora ostati pohranjena tijekom trajanja sesije. Podaci se pohranjuju u log datoteke kako bi se osigurala funkcionalnost web stranice. Uz to, podaci nam pomažu u optimizaciji web mjesta i osiguranju sigurnosti naših sustava informacijske tehnologije. U ovom se kontekstu ne vrši procjena podataka u marketinške svrhe. Te svrhe također predstavljaju naš legitimni interes za obradu podataka sukladno čl. 6 (1 f) GDPR-a.

d) Trajanje skladištenja
Osobni podaci bit će izbrisani tamo gdje osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje se prikupljaju. Ako se podaci prikupljaju za pružanje web stranice, to je trenutak završetka odgovarajuće sesije. Ako se podaci pohranjuju u log datoteke, u tom slučaju se podatci brišu najkasnije nakon 30 dana. Moguće je produljeno skladište. U tom se slučaju IP adrese korisnika brišu ili otuđuju, tako da dodjela pozivatelja više nije moguća.

e) Pravo prigovora i brisanje
Prikupljanje podataka za pružanje funkcionalnosti web stranice i pohranjivanje podataka u log datotekama apsolutno je neophodno za rad web stranice. Slijedom toga, korisnik se na ovo ne može usprotiviti.

• Registracija

a) Opis i opseg obrade podataka

Na našoj web stranici korisnicima nudimo mogućnost registracije davanjem osobnih podataka. Podaci se unose u ulaznu masku i prenose te potom pohranjuju. Podaci se neće prosljeđivati trećim stranama. U okviru postupka registracije prikupljaju se sljedeći podaci: Ime, prezime, država, broj mobitela, adresa e-pošte, područje(a) od interesa. U slučaju prijave na natječaj, poštanska adresa također može biti zatražena kako bi se omogućila predaja nagrade. Radi zaštite maloljetnika traži se i datum rođenja.
U vrijeme registracije također se pohranjuju sljedeći podaci: IP adresa korisnika te datum i vrijeme registracije. Tijekom postupka registracije dobiva se suglasnost korisnika za obradu ovih podataka.

b) Pravni temelj za obradu podataka
Pravni temelj za obradu podataka je čl. 6 (1 a) GDPR-a, ako je korisnik dao svoj pristanak. Ako je obrada potrebna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka polaznik ili je potrebno poduzeti određene korake na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja ugovora, dodatni pravni temelj za obradu podataka jest čl. . 6 (1 b) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka
Registracija korisnika potrebna je s jedne strane za pružanje određenih sadržaja i usluga na našoj web stranici. Nadalje, registracija se može izvršiti i radi zaključenja ugovora s polaznikom, ako je to potrebno za ispunjenje ugovora ili radi poduzimanja koraka prije sklapanja ugovora. Takve se usluge / ugovori u osnovi odnose na sljedeće: Prijava za radionice i događanja, sudjelovanje na natjecanjima, dobrovoljne ankete (za stvaranje i poboljšanje ponuda i usluga).

d) Rok čuvanja podataka
Osobni podaci bit će izbrisani tamo gdje osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje se prikupljaju. U slučaju da registracija na našoj web stranici nije potrebna za sklapanje ugovora s polaznikom brišu se svi podatci prikupljeni tijekom registracije, ako je registracija na našoj web stranici otkazana ili izmijenjena. Ako registracija služi za sklapanje ugovora s polaznikom, to se odnosi na provedbu svih mjera za sklapanje ugovora ili predugovornih mjera tijekom postupka registracije, ako podaci više nisu potrebni za provedbu ugovora. Čak i nakon zaključenja ugovora, možda će i dalje biti potrebno pohraniti osobne podatke ugovornog partnera kako bi se ispunile ugovorne ili zakonske obveze. Trajne obveze zahtijevaju pohranu osobnih podataka tijekom trajanja ugovora. Uz to se moraju poštivati jamstveni rokovi, kao i pohrana podataka u porezne svrhe. Ne može se općenito definirati koja se razdoblja skladištenja moraju poštivati, već se razdoblja moraju odrediti za ugovore i ugovorne strane sklopljene u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo prigovora i brisanja
Kao korisnik imate mogućnost u bilo kojem trenutku otkazati registraciju za pružanje određenog sadržaja i usluga. Uvijek možete promijeniti podatke pohranjene o vama u sustavu putem odgovarajuće internetske stranice ili nas za to možete kontaktirati bez ikakvih formalnosti:
Music Support Group
msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Zaštita podataka (Datenschutz)
Perchtinger Str. 10, 81379 München, Njemačka
E-pošta: datenschutz@musicsupportgroup.com
Ako registracija služi za zaključivanje ugovora s korisnikom: ako su podaci potrebni za izvršenje ugovora ili za poduzimanje koraka prije sklapanja ugovora, prijevremeno brisanje podataka moguće je samo ukoliko ugovorne ili zakonske obveze ne sprječavaju brisanje.

• Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte
a) Opis i opseg obrade podataka
Na našoj web stranici dostupan je obrazac za kontakt koji se može koristiti za elektroničko kontaktiranje i traženje podataka o našim uslugama. Ako korisnik iskoristi ovu mogućnost, podaci uneseni u ulaznu masku prenijet će nam se i pohraniti. To su podaci poput:
Ime, prezime, država, broj mobitela, adresa e-pošte, poštanska adresa (ako se brošura traži poštom), željeno mjesto obuke, datum početka mogućeg obrazovanja, područja interesa, datum rođenja (radi zaštite maloljetnika) i informacija kako ste čuli za nas.
U vrijeme registracije također se pohranjuju sljedeći podaci: IP adresa korisnika kao i datum i vrijeme registracije, podaci o vrsti preglednika i korištenoj verziji, operativnom sustavu, kao i web stranice s kojih se dolazi do naše web stranice.
Dobiva se vaš pristanak za obradu podataka u okviru postupka slanja i upućuje se na ovu izjavu o zaštiti podataka. Možete nas kontaktirati i putem navedene adrese e-pošte. U tom će se slučaju pohraniti osobni podaci korisnika koji se prenose e-poštom. U tom kontekstu, podaci se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci se koriste isključivo za obradu razgovora.

b) Pravni temelj za obradu podataka
Pravni temelj za obradu podataka je čl. 6 (1 a) GDPR-a, ako je korisnik dao svoj pristanak. Pravni temelj za obradu podataka koji se prenose tijekom slanja e-pošte je čl. 6 (1 f) GDPR-a. Ako je kontakt putem e-pošte usmjeren na sklapanje ugovora, tada je dodatni pravni temelj za obradu čl. 6 (1 b) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka
Obrada osobnih podataka s ulazne maske služi nam samo za obradu kontakta. U slučaju kontakta putem e-pošte, to također predstavlja potrebni legitimni interes za obradu podataka. Svi ostali osobni podaci obrađeni tijekom postupka slanja služe za sprječavanje zlouporabe obrasca za kontakt i za sigurnost naših sustava informacijske tehnologije

d) Brisanje podataka
Osobni podaci bit će izbrisani tamo gdje osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje se prikupljaju. U slučaju za osobne podatke s ulazne maske kontakt obrasca i one koji su poslani e-poštom oni se brišu kada je dovršen razgovor s korisnikom. Razgovor se prekida kada se iz okolnosti može pretpostaviti da su predmetne činjenice konačno razjašnjene. Osobni podaci koji su dodatno prikupljeni tijekom postupka slanja bit će izbrisani najkasnije nakon sedam dana.

e) Pravo prigovora i brisanja
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak na obradu osobnih podataka. Korisnik se može u bilo kojem trenutku usprotiviti pohrani svojih osobnih podataka putem e-pošte. U takvom slučaju razgovor se ne može nastaviti. Obratite nam se zbog opoziva pristanka i prigovora na pohranu bez zahtjeva za obrascem na sljedećoj adresi:
Music Support Group
msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Zaštita podataka (Datenschutz)
Perchtinger Str. 10, 81379 München, Njemačka
E-pošta: datenschutz@musicsupportgroup.com
U ovom će se slučaju izbrisati svi osobni podaci pohranjeni tijekom kontaktiranja s nama.

• Izvršenje ugovornih obveza

a) Opis i opseg obrade podataka
U ovom se slučaju obrada podataka odvija u svrhu pružanja usluga tijekom izvršavanja naših ugovora s polaznicima ili radi poduzimanja koraka prije sklapanja ugovora, koji se odvijaju na zahtjev. Svrha obrade podataka temelji se prvenstveno na određenom proizvodu (ugovor o pojedinačnom tečaju, ugovor o obrazovanju, ugovor o diplomi, ugovor o Bachelor of arts obrazovanju, radionice itd.) i uz obavljanje odgovarajućih usluga poučavanja i ispitivanja, uključuje savjetovanje i podršku sudionicima u odgovarajućem specijalističkom području i mjestu. Daljnje pojedinosti o odgovarajućim svrhama obrade podataka mogu se naći u odgovarajućim ugovornim dokumentima i općim uvjetima. Sljedeći se podaci prikupljaju u okviru postupka sklapanja ugovora: Ime, prezime, ulica, kućni broj, država, poštanski broj, broj mobitela, adresa e-pošte, područje interesa, informacije o mogućim promocijama, datum rođenja, bankovni podaci.

b) Pravni temelj za obradu podataka
Ako su osobni podaci potrebni za izvršenje ugovora čiji ste subjekt podataka, čl. 6 (1 v) GDPR-a predstavlja pravni temelj. To se također odnosi na takvu obradu podataka koja je neophodna za provedbu predugovornih mjera.

c) Svrha obrade podataka
Podaci se koriste za izvršenje ugovora, tj. za pružanje ugovorno definirane nastave i upravljanja ispitima, uključujući savjetovanje i podršku polaznika i ako je potrebno, za izvođenje seminara i radionica, u mjeri u kojoj su i oni dogovoreni ili su dio ugovora.

d) Trajanje skladištenja
Osobni podaci bit će izbrisani tamo gdje osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje se prikupljaju. Što se tiče sklapanja ugovora s vama, ovo se odnosi na izvršenje ugovora ili na provedbu predugovornih mjera, pod uvjetom da podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora. Čak i nakon zaključenja ugovora, možda će i dalje biti potrebno pohraniti osobne podatke ugovornog partnera kako bi se ispunile ugovorne ili zakonske obveze. Trajne obveze zahtijevaju pohranu osobnih podataka tijekom trajanja ugovora. Uz to se moraju poštivati dodatna razdoblja vezana uz tečaj, kao i pohrana podataka u porezne svrhe. Ne može se općenito definirati koja se razdoblja skladištenja moraju poštivati, već se moraju odrediti za ugovore i ugovorne strane sklopljene u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo prigovora i brisanja
Ako su podaci potrebni za izvršenje ugovora ili za poduzimanje koraka prije sklapanja ugovora, prerano brisanje podataka moguće je samo ukoliko ugovorne ili zakonske obveze ne sprečavaju brisanje. Za zaključenje ugovora o tečaju postoji pravo prigovora kako slijedi:

Kupac ima pravo na period pauze od 14 dana, koji započinje danom potpisivanja i slanja/ predaje ugovora o obrazovanju tvrtki United POP Adriatic d.o.o. Ako kupac nije potpisao dokument, razdoblje pauze započinje u trenutku kada United POP Adriatic d.o.o. potvrdi prijem ugovora o obrazovanju. U slučaju da polaznik pošalje ugovor o obrazovanju manje od 14 dana prije početka tečaja, period pauze istječe u trenutku kada polaznik dođe na jedno od predavanja u sklopu tečaja. Tijekom razdoblja pauze polaznik ima pravo otkazati ugovor o obrazovanju. Upute o prigovoru i posljedice prigovora navedene su u odgovarajućem ugovoru. Da bi ostvario pravo na prigovor, polazniku se mora obratiti na:
Music Support Group
msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Datenschutz
Perchtinger Str. 10, 81379 München, Deutschland
E-pošta: datenschutz@musicsupportgroup.com,
ili izravno tvrtki United POP Adriatic d.o.o.

• Korištenje kolačića

a) Opis i opseg obrade podataka
Naša web stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u internetski preglednik ili putem internetskog preglednika na korisnikovom računalnom sustavu. Ako korisnik posjeti web stranicu, kolačić se može pohraniti u korisnikovom operativnom sustavu. Ovaj kolačić sadrži karakteristični niz znakova koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju preglednika prilikom ponovne upotrebe web mjesta. Kolačiće koristimo kako bismo našu web stranicu učinili jednostavnijom za korištenje. Neki elementi naše web stranice zahtijevaju da preglednik koji koristite ostane prepoznat čak i nakon promjene web mjesta.
Sljedeći se podaci pohranjuju i prenose u kolačićima: Potvrda prihvaćanja kolačića, korisnička sesija kontakt obrasca (potrebno za sigurnost podataka).
Na našoj web stranici također koristimo kolačiće za analizu ponašanja korisnika prilikom surfanja. Na taj se način mogu prenijeti sljedeći podaci: Učestalost posjeta web mjestu, podrijetlo korisnika, postavke sustava preglednika. Podaci prikupljeni na ovaj način pseudonimizirani su tehničkim mjerama predostrožnosti. Stoga više nije moguće dodijeliti podatke korisniku koji posjećuje stranicu. Podaci se neće pohranjivati zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika.
Kada posjetite našu web stranicu, banner s informacijama obavještava vas o upotrebi kolačića u analitičke svrhe i upućuje na ovu izjavu o privatnosti. U tom kontekstu, dati su i podaci o tome kako možete spriječiti pohranu kolačića u postavkama preglednika.

b) Pravni temelj za obradu podataka
Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića je čl. 6 (1 f) GDPR-a. Pravni temelj za obradu osobnih podataka pomoću tehnički potrebnih kolačića je čl. 6 (1 f) GDPR-a. Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića u analitičke svrhe je čl. 6 (1 a) GDPR-a.

c) Svrha obrade podataka
Svrha korištenja tehnički potrebnih kolačića je pojednostavljivanje upotrebe web stranice za korisnike. Neke funkcije naše web stranice ne mogu se ponuditi bez upotrebe kolačića. Potrebno im je da se preglednik prepozna i nakon promjene stranice na web mjestu. Kolačiće koristimo u našem kontakt obrascu (tehnička mjera sigurnosti). Korisnički podaci prikupljeni tehnički potrebnim kolačićima ne koriste se za stvaranje korisničkih profila. Kolačići za analizu koriste se za poboljšanje kvalitete našeg web mjesta i njegovog sadržaja. Postavljanjem kolačića za analizu saznajemo kako se web stranica koristi, pomoću kojih se preglednika i korisničkih postavki pristupa stranicama i na taj način možemo kontinuirano optimizirati našu ponudu. Te svrhe također predstavljaju naš legitimni interes za obradu osobnih podataka u skladu s čl. 6 (1 f) GDPR-a.

d) Trajanje pohrane, pravo na prigovor i brisanje
Kolačići se pohranjuju na računalo korisnika i prenose na našu stranicu. Stoga vi kao korisnik također imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Prijenos kolačića možete deaktivirati ili ograničiti promjenom postavki u internetskom pregledniku. Kolačići koji su već pohranjeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se može učiniti i automatski. Ako su kolačići deaktivirani za našu web stranicu, možda više neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice.

• Je li implementirano automatizirano pojedinačno donošenje odluka i / ili profiliranje?

Da bismo uspostavili i vodili naše poslovne odnose s vama, ne koristimo potpuno automatizirano donošenje odluka kako je navedeno u čl. 22 GDPR-a. Ako koristimo takve postupke u pojedinačnim slučajevima, naknadno ćemo vas obavijestiti ukoliko to zahtijeva zakon.

• SSL šifriranje

Kako bismo zaštitili sigurnost vaših podataka tijekom prijenosa, koristimo najsuvremenije metode šifriranja (npr. SSL) putem HTTPS-a.

• Koje su posljedice nepružanja osobnih podataka?

Kao dio našeg poslovnog odnosa, vi kao polaznik / zainteresirana strana morate dostaviti osobne podatke potrebne za uspostavljanje i izvršenje poslovnog odnosa po vašem izboru i izvršavanje povezanih ugovornih obveza ili takve osobne podatke koje smo dužni prikupiti prema zakonu. Bez ovih podataka nećemo moći zaključiti ugovor niti izvršiti ugovor ili uslugu.

• Koliko dugo se osobni podaci pohranjuju i hoće li se ti podaci brisati?

Posvećeni smo načelima izbjegavanja i minimiziranja podataka. Ukoliko pohrana i brisanje osobnih podataka već nije objašnjena u prethodnom tekstu, želimo istaknuti da će se osobni podaci izbrisati ili blokirati čim se svrha pohrane koja proizlazi iz ugovorne ili zakonske obveze, prestane primjenjivati, tj. vaši će se osobni podaci pohranjivati samo dok traje odgovarajuća svrha, u slučaju ugovornog odnosa to će biti samo tijekom ugovornog razdoblja. Kada podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovornih ili zakonskih obveza, redovito se brišu u skladu sa zakonskim odredbama. U iznimnim slučajevima, podaci se također mogu pohraniti, ako su to propisali europski ili nacionalni zakonodavci u propisima, zakonima ili drugim odredbama EU-a. Podaci će se također blokirati ili izbrisati ako istekne razdoblje pohrane određeno prema gore spomenutim standardima, osim ako nije potrebno daljnje pohranjivanje podataka za zaključenje ili izvršenje ugovora.

• Tko prima osobne podatke kupaca?

Ukoliko ste nam dali svoje osobne podatke, mi ćemo ih proslijediti ili prenositi na bilo koji drugi način samo ako je to potrebno u svrhu obrade ugovora. To se posebno odnosi na otkrivanje podataka o narudžbi / ugovoru ili u svrsi naplate ili ako ste prethodno pristali na daljnji prijenos te ako je otkrivanje zahtijevano zakonom (posebno daljnji transferi državnim tijelima). Dati pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku. To se također odnosi na opoziv izjava o suglasnosti koje su nam izdane prije valjanosti GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. Opoziv je na snazi samo za budući period. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrađenih podataka do opoziva. Unutar naše tvrtke odjeli po potrebi dobivaju pristup podacima kupaca za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obveza. Uz to, davatelji usluga i posrednici koji rade kod nas također mogu primati podatke u takve svrhe ako osobne podatke koji im se prenose obrađuju isključivo u skladu s propisima o zaštiti podataka te u činjeničnom i vremenskom okviru odgovarajuće narudžbe i u skladu s našim uputama.
Oni ne mogu koristiti pružene podatke u bilo koje druge svrhe i dužni su poduzeti tehničke i organizacijske mjere propisane zakonom kako bi na odgovarajući način zaštitili podatke koje smo mi prenijeli.
Za ostvarenje poslovnog odnosa s vama i ovisno o usluzi / ugovoru možemo prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama iz naše Music Suport Group mreže (posebno msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, msg GmbH & Co. KG, music support group GmbH , United POP online GmbH, United POP Australia Pty Ltd i moguće druge povezane tvrtke); tvrtkama u kategorijama institucija za kreditne i financijske usluge ili sličnih institucija / pružatelja usluga plaćanja, IT usluga, logistike, tiskarskih usluga, telekomunikacija, naplate dugova, savjetovanja i prodaje i marketinga; javnim tijelima i institucijama (npr. poreznim vlastima, tijelima za provođenje zakona) u slučaju postojeće zakonske ili službene obveze.
Drugi mogući primatelji podataka mogu biti takvi entiteti za koje ste nam dali svoj pristanak za prijenos podataka. Sljedeći službenik bavi se obradom osobnih podataka kako je navedeno u čl. 28 GDPR-a:
Kösel GmbH & Co KG (Shipping provider), Am Buchweg 1, 87452 Altusried, Njemačka
Ditmeijers ’Telemarketing & Datamanagement BV, Van Diemenstraat 86 - 70 - 142, 1013 CN Amsterdam, Nizozemska
Agnitas AG (prijenos putem e-pošte), Werner-Eckert-Straße 6, 81829 München, Njemačka
Business Talk AG (Telemarketing), Schillerstraße 7, 80336 München, Njemačka
Eventbrite Inc. (Eventportal), 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, SAD
University of West London (Provjera valjanosti i ovjera ponuda tečaja), St Mary´s Road, Ealing, London W5 5RF, UK
SurveyMonkey Europe UC (Ankete), 2. kat, zgrade Shelbournea, Shelbourne Road, Dublin, Irska
Unbounce (Obrasci za kontakt), ulica West Georgia 400-401, BC V6B5A1 Vancouver, Kanada
Happy Contest (Natjecanja), Maximilanstraße 14, 86150 Augburg, Njemačka

• Hoće li se osobni podaci prenijeti u treće zemlje ili međunarodne organizacije?

Sukladno čl. 44 DSGVO, podaci će se prenositi u urede u zemljama izvan Europske unije (tzv. Treće zemlje) samo ako je to potrebno za izvršenje narudžbi kupca ili ako je to potrebno po zakonu ili ako smo dobili vaš pristanak kao subjekta podataka. Podaci se mogu prenositi u treće zemlje ako je Komisija uspostavila odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s čl. 45 GDPR-a, ako postoje odgovarajuće zaštitne mjere za osiguranje odgovarajuće razine zaštite podataka, poput obvezujućih propisa tvrtke ili standardnih ugovornih klauzula, ili ako subjekt podataka izričito na to pristane.

• Koja prava na zaštitu podataka postoje?

Ako se vaši osobni podaci obrađuju, vi ste subjekt podataka kako je definirano u GDPR-u i imate sljedeća prava protiv Upravitelja:
Svaki subjekt podataka ima pravo pristupa, kako je navedeno u čl. 15 GDPR-a, pravo na ispravak iz čl. 16. GDPR-a, pravo na brisanje iz čl. 17. GDPR-a, pravo na ograničenje obrade iz čl. 18 GDPR-a, pravo na prigovor iz čl. 21. GDPR-a i pravo na prenosivost podataka kako je navedeno u čl. 20 GDPR-a. Nadalje, postoji pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu (čl. 77. GDPR-a). Pristanak koji ste nam dali za obradu vaših osobnih podataka može se opozvati u bilo kojem trenutku. To se također odnosi na opoziv izjava o suglasnosti koje su nam izdane prije valjanosti GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. Opoziv je na snazi samo za budući period. To ne utječe na obrade izvršene prije opoziva.
Pravo na informacije:
Ako ste potvrdili svoje pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade protiv službenika za GDPR, on/ona je dužan obavijestiti sve primatelje kojima su otkriveni osobni podaci o vama o ovom ispravku ili brisanju podataka ili ograničenju obrada, osim ako to nije moguće ili ako uključuje nesrazmjeran napor.
Imate pravo da vas kontrolor obavijesti o takvim primateljima.
Pravo na prenosivost podataka:
Imate pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a koje ste dali GDPR službeniku u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu. Osim toga, imate pravo na prijenos tih podataka drugom voditelju nadzora bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pri čemu:
(1) obrada se temelji na pristanku sukladno točki (a) čl. 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) čl. 9. (2) GDPR-a ili na ugovor sukladno točki (b) čl. 6 (1); i
(2) obrada se provodi automatiziranim sredstvima.
Primjenjujući ovo pravo, imat ćete pravo i na prijenos osobnih podataka izravno s jednog kontrolora na drugog, gdje je to tehnički izvedivo. To neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Pravo na prenosivost podataka neće se primjenjivati na obradu osobnih podataka potrebnih za obavljanje zadatka u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih službeniku za GDPR.
Pravo na prigovor:
Imate pravo u bilo kojem trenutku, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka u skladu s čl. 6 (1) (e) ili (f) GDPR-a; ovo se odnosi i na profiliranje na temelju ovih odredbi.
Voditelj obrade više ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na vas, osim ako ne može dokazati uvjerljive razloge vrijedne zaštite za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode, ili obrada služi za podnošenje zahtjeva, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
Ako se osobni podaci koji se tiču vas obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na vas kao na subjekta podataka u svrhu takvog oglašavanja; ovo se odnosi i na profiliranje, ukoliko je povezano s takvim izravnim marketingom.
Ako se protivite obradi u svrhe izravnog marketinga, osobni podaci koji se odnose na vas više se neće obrađivati u te svrhe.
U vezi s korištenjem usluge Informacijskog društva, imate pravo na prigovor automatiziranim postupcima koji koriste tehničke specifikacije, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ.
Pravo opoziva izjave o pristanku za zaštitu podataka:
Imate pravo opozvati svoj pristanak na ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Opoziv privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole sve dok se opoziv ne izda.
Automatizirana odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje:
Ako obavimo takvu automatiziranu obradu, imate pravo da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja će imati nepovoljan pravni učinak na vas ili će na vas značajno utjecati na sličan način. To se ne odnosi ako je odluka
(1) potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka;
(2) ovlaštena prema zakonu EU ili države članice u kojoj je voditelj obrade i osoba koja utvrđuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa nositelja podataka; ili
(3) se temelji na vašem izričitom pristanku.
Odluke se neće temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz čl. 9. stavka 1. GDPR-a, osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. točka (a) ili (g) i uspostavljene su odgovarajuće mjere za zaštitu vaših prava, sloboda i legitimnih interesa.
U slučajevima navedenim u točkama (1) i (2), kontrolor će provesti prikladne mjere kako bi zaštitio vaša prava, slobode i legitimne interese, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane kontrolora, kako bi izrazio vaše stajalište i osporio odluku.
Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu:
Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski pravni lijek, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici vašeg prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodne povrede ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR.
Nadzorno tijelo kojem je podnesena žalba obavijestit će podnositelja žalbe o napretku i ishodu žalbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka u skladu s člankom 78. GDPR-a.
Informacije o pravu na prigovor prema čl. 21 GDPR-a
1. Pravo prigovora od slučaja do slučaja
Kao kupac, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz određene situacije obrade osobnih podataka koji se tiču vas, a koja se provodi na temelju čl. 6. (1 e) GDPR-a (obrada podataka u javnom interesu) i čl. 6 (1 f) GDPR (obrada podataka na temelju ujednačenog interesa). Ako se uloži prigovor, više nećemo obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokažemo uvjerljive razloge zaštite prava na obradu, koji nadilaze vaše interese, prava i slobode kao subjekta podataka ili ako obrada treba služiti kao potvrda, izvršavati ili braniti pravne zahtjeve.
2. Pravo na prigovor obradi podataka u marketinške / reklamne svrhe:
U pojedinačnim slučajevima obrađujemo osobne podatke kako bismo primijenili marketinške / reklamne mjere. Kao kupac, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se tiču vas u svrhu takvih marketinških / reklamnih mjera. Ako se protivite obradi u takve svrhe, osobni podaci više se neće obrađivati u te svrhe.
Vaš prigovor možete podnijeti bez obrasca na adresi:
Music Support Group
msg Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Data Protection (Datenschutz)
Perchtinger Str. 10, 81379 München, Njemačka
E-mail: datenschutz@musicsupportgroup.com

• Informacije o Google Analyticsu

(1) Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. ("Google"). Uporaba se temelji na čl. 6 (1), rečenica 1 (f) GDPR-a. Google Analytics koristi "kolačiće", odnosno tekstualne datoteke smještene na vašem računalu, kako bi web mjestu pomoglo da analizira kako korisnici koriste web mjesto. Informacije koje generira kolačić, poput:
- vrsta / verzija preglednika,
- operativni sustav koji se koristi,
- URL preporuke (prethodno posjećena stranica),
- ime hosta računala koje pristupa (IP adresa),
- vrijeme zahtjeva poslužitelja,
obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo će biti pohranjene. IP adresa koju Google Analytics prenosi iz vašeg preglednika neće se spojiti s ostalim Googleovim podacima. Također, na ovom smo web mjestu dodali kod "anonymizeIP" u Google Analytics. To jamči da je vaša IP adresa maskirana tako da se svi podaci prikupljaju anonimno. Samo u iznimnim slučajevima će kompletna IP adresa biti poslana na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjena.
U ime operatora ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima na web mjestu i za pružanje daljnjih usluga povezanih s korištenjem web stranica i interneta. Možete spriječiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na vašem pregledniku, no imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove web stranice.
Također možete spriječiti prikupljanje podataka koje je generirao kolačić od Googlea a koji su povezani s vašom upotrebom web stranice (uključujući vašu IP adresu) i Googleovom obradom tih podataka ako preuzmete i instalirate sljedeći dodatak preglednika : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kao alternativu dodatku za preglednik, posebno za preglednike na mobilnim uređajima, također možete spriječiti Google Analytics u prikupljanju podataka klikom na ovu vezu. Kolačić za isključivanje postavljen je kako bi se spriječilo buduće prikupljanje vaših podataka kada posjetite ovu web stranicu. Kolačić za isključivanje radi samo u ovom pregledniku i samo za našu web stranicu te je pohranjen na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovo postaviti kolačić za odbijanje.
Nadalje, Google Analytics koristimo za procjenu podataka s kolačića s dvostrukim klikom i programa AdWords u statističke svrhe. Ako to ne želite, možete ga deaktivirati pomoću Upravitelja postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).
Daljnje informacije o zaštiti podataka u vezi s Google Analyticsom mogu se naći na stranici Google Analyticsa (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

• Informacije o Google Analyticsu

Naše web mjesto koristi funkciju remarketinga (ponovnog marketinga) tvrtke Google Inc. za predstavljanje oglasa temeljenih na interesima posjetitelja web mjesta u Googleovoj mreži oglašavanja. U kolačiću posjetitelja pohranjuje se "kolačić" koji omogućuje prepoznavanje posjetitelja kada posjeti web stranice koje pripadaju Googleovoj oglašivačkoj mreži. Te stranice mogu sadržavati oglase koji se odnose na sadržaj koji je posjetitelj prethodno pregledavao na web lokacijama koje koriste Googleovu značajku ponovnog marketinga.
Prema vlastitim izjavama, Google u ovom procesu ne prikuplja nikakve osobne podatke. Međutim, ako ne želite koristiti Googleovu funkciju ponovnog marketinga, uvijek je možete deaktivirati postavljanjem odgovarajućih postavki na http://www.google.com/settings/ads. Alternativno, možete onemogućiti upotrebu kolačića za oglašavanje na temelju interesa putem Inicijative za oglašivačku mrežu, slijedeći upute na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

• Informacije o Google AdWordsu

Naše web mjesto koristi Google praćenje konverzija. Ako ste do našeg web mjesta došli putem oglasa koji je postavio Google, Google Adwords postavlja kolačić na vaše računalo. Kolačić za praćenje konverzija postavlja se kada korisnik klikne na oglas koji poslužuje Google. Ovi kolačići ističu nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određene stranice našeg web mjesta, a kolačić još nije istekao, mi i Google možemo vidjeti da je korisnik kliknuo oglas i da je preusmjeren na tu stranicu. Svaki kupac Google AdWordsa dobiva drugačiji kolačić. Kolačići se stoga ne mogu pratiti putem web stranica AdWords korisnika. Podaci prikupljeni pomoću kolačića za konverziju koriste se za generiranje statistike konverzije za AdWords korisnike koji su se odlučili za praćenje konverzija. Kupci AdWordsa vide ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, neće dobiti nikakve podatke koji osobno identificiraju korisnike.
Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete odbiti postavljanje kolačića potrebnog za to - na primjer putem postavki preglednika koji obično deaktiviraju automatsko postavljanje kolačića ili postavite svoj preglednik tako da kolačiće blokira "googleleadservices.com" domena.
Imajte na umu da kolačiće za isključivanje ne možete izbrisati sve dok ne želite da se podaci o mjerenju bilježe. Ako ste u svom pregledniku izbrisali sve svoje kolačiće, morate ponovo postaviti odgovarajući kolačić za odbijanje.

• Informacije o korištenju knjižnica skripti (Google Web Fonts)

Da bismo svoj sadržaj prikazali ispravno i grafički privlačno u svim preglednicima, koristimo knjižnice skripti i knjižnice fontova kao što su Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Googleovi fontovi prenose se u predmemoriju vašeg preglednika kako bi se izbjeglo višestruko učitavanje. Ako vaš preglednik ne podržava Google Web Fonts ili ne dopušta pristup, sadržaj će se prikazati zadanim fontom.
Pozivanje knjižnica skripti ili knjižnica fontova automatski pokreće vezu s operatorom knjižnice. U teoriji je moguće, ali trenutno također nije jasno da li i u koje svrhe operateri odgovarajućih knjižnica prikupljaju podatke u koje svrhe.
Pravilima privatnosti Google knjižničnog operatera možete pristupiti ovdje:
https://www.google.com/policies/privacy/

• Informacije o ugrađenim YouTube videozapisima

YouTube videozapise ugrađujemo na neke od naših web stranica. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA operater je odgovarajućih dodataka. Kada posjetite stranicu s dodatkom YouTube-a, uspostavlja se veza s Youtube poslužiteljima. Youtube će biti obaviješten koje stranice posjetite. Ako ste prijavljeni na svoj Youtube račun, Youtube vam može dodijeliti ponašanje pri surfanju. To možete spriječiti tako da se prethodno odjavite sa svog YouTube računa.
Ako se pokrene YouTube videozapis, davatelj koristi kolačiće koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika.
Ako ste deaktivirali pohranu kolačića za program Google Ads, nećete morati računati s takvim kolačićima prilikom gledanja YouTube videozapisa. Youtube također pohranjuje podatke o neosobnoj upotrebi u druge kolačiće. Ako to želite spriječiti, morate blokirati pohranu kolačića u vašem pregledniku.
Više informacija o zaštiti podataka na Youtubeu možete pronaći u pravilima privatnosti davatelja usluga na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

• Informacije o upotrebi Bings oglasa

Bing univerzalno praćenje događaja (UET)
Podaci se prikupljaju i pohranjuju na našoj web stranici pomoću Bing Ads tehnologije, od kojih se pomoću pseudonima izrađuju korisnički profili. Ovu je uslugu pruža tvrtka Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD. Ova usluga omogućuje nam praćenje aktivnosti korisnika na našoj web stranici kada dođu na našu web stranicu putem Bing oglasa. Ako pristupite našem web mjestu putem takve reklame, na vaše se računalo postavlja kolačić. Oznaka Bing UET integrirana je na našoj web stranici. Ovo je kod koji se koristi u vezi s kolačićem za pohranu nekih neosobnih podataka o korištenju web stranice. To uključuje vrijeme provedeno na web mjestu, koja su područja web mjesta pozvana i putem kojeg zaslona su korisnici pristupili web mjestu. Podaci o vašem identitetu se ne prikupljaju.
Prikupljeni podaci prenose se na Microsoftove poslužitelje u Sjedinjenim Državama i tamo se pohranjuju najviše 180 dana. Možete onemogućiti prikupljanje podataka generiranih kolačićem i povezanih s vašom upotrebom web stranice i obradom tih podataka deaktiviranjem postavljanja kolačića. To može ograničiti funkcionalnost web stranice.
Osim toga, Microsoft će možda moći pratiti vašu upotrebu na više elektroničkih uređaja putem praćenja više uređaja, što omogućuje prikaz personaliziranog oglašavanja na Microsoftovim web stranicama i u aplikacijama. Ovaj postupak možete deaktivirati na http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Za više informacija o uslugama analize Bing Ads posjetite web mjesto Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Za više informacija o praksi privatnosti tvrtke Microsoft i Bing pročitajte Microsoftova pravila o privatnosti.
(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

• Facebook pixel

U okviru naše internetske prezentacije koristimo "Facebook Pixel" društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Na naše su stranice integrirani takozvani pikseli za praćenje. Kada posjetite naše stranice, pixel-kod uspostavlja izravnu vezu između vašeg preglednika i Facebook poslužitelja.
Između ostalog, Facebook prima informacije iz vašeg preglednika, npr. da je vaš terminal pozvao našu stranicu. Ako ste korisnik Facebooka, Facebook može dodijeliti vaš posjet našim stranicama s vašim korisničkim računom. Željeli bismo istaknuti da kao vlasnik stranica nemamo znanja o sadržaju podataka koje prenosi Facebook niti o njihovoj upotrebi. Mi samo možemo odabrati koji segmenti korisnika Facebooka (poput dobi, interesa) trebaju biti prikazani u našem oglašavanju.
Pozivanjem piksela iz preglednika, Facebook također može prepoznati je li Facebook oglas bio uspješan, npr. je li dovelo do internetske kupnje. To nam omogućuje mjerenje učinkovitosti Facebook oglasa za statističke svrhe i istraživanje tržišta.
Molimo kliknite ovdje ako ne želite da se podaci prikupljaju putem Facebook piksela: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=._
Ili možete deaktivirati Facebook Pixel na stranici Digital Advertising Alliance pomoću sljedeće veze: http://www.aboutads.info/choices/.
Prijenos podataka u SAD-u dopušten je prema čl. 45 GDPR-a, jer je Facebook Privacy Shield certificiran i stoga ima odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT / HTML /? Uri = CELEX: 32016D1250 & od = DE).
Potvrda se može vidjeti na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Pravna osnova za ovo je legitimni interes, kako je navedeno u čl. 6 (rečenica 1 (1f)) GDPR-a, a ovdje je obrada potrebna za ostvarivanje naših poslovnih svrha i ciljano oglašavanje naših usluga.

• Informacije o odgovornosti za web stranice trećih strana i vanjske poveznice

Unatoč pažljivoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj internetskih stranica trećih strana i vanjskih poveznica. Operateri povezanih stranica isključivo su odgovorni za njihov sadržaj. Izričito izjavljujemo da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj povezanih i uvezenih stranica. Iz tog se razloga izričito ograđujemo od svih sadržaja svih povezanih stranica na web mjestu i ne prihvaćamo te sadržaje kao svoje. Ova se izjava odnosi na sve stranice do kojih vode poveznice.

• Obavijesti na platformama za poruke (uključujući WhatsApp)

Ako nam daš svoj broj telefona, isti možemo koristiti kako bi te kontaktirali koristeći WhatsApp Messenger servis od: WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland. Ove servise koristimo isključivo u svrhe implementacije specijalnih međusobnih odnosa definiranih ugovorom, a ne za usluge promocije ili slanja obavijesnih informacija.

• Izmjene ovih Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Trenutnu verziju pronaći ćete ovdje ili na drugom lako dostupnom mjestu na našoj web stranici.
Ako planiramo obraditi vaše podatke u druge svrhe nego za što su prvobitno prikupljeni, obavijestit ćemo vas unaprijed u skladu sa zakonskim odredbama.

without
https://united-pop.hr/wp-content/themes/hazel-6/
https://united-pop.hr/
#000000
style1
paged
Objava se učitava...
/var/www/html/adriatic/croatia/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off